Utbildning

Vill du utbilda dig till pastor eller diakon och studera teologi. Sök in till ALT, ansökan är öppen.


ALT VILL VARA ETT LEDANDE CENTRUM FÖR FÖRSAMLINGSNÄRA TEOLOGI.Som nyutnämnd rektor ser jag det som ett förtroende och en förmån att få vara med och leda ALT i den riktningen och med det uppdraget.

Inom högskolans värld talar man om tre uppgifter: undervisning, forskning och samverkan. För ALT utgår dessa uppgifter från ALT:s styrdokument som talar om att träna ledare för församling och samhälle. Vi vill undervisa inom teologi och ledarskap med hög kvalitet för att träna goda teologer och modiga ledare. Vi vill forska inom fält som bidrar till utveckling av församling och lägger en god teologisk grund för denna utveckling. Vi vill i ”den tredje uppgiften” samverka med alla goda krafter, särskilt inom ramen för ALT:s huvudmän. Dessa tre uppgifter samspelar i uppdraget att träna ledare för Guds rike i församling och samhälle. Ledare som är teologiskt förankrade och som växer i mod och mognad.

Inom en viktig del av ALT:s arbete samverkar vi med samfundens nio folkhögskolor. Detta ger oss unika möjligheter att träna ledarkompetens, personlig och andlig mognad och praktiskt handlag. Till detta kommer allt lärande som sker i de församlingar ALT samverkar med. ALT:s upplägg där högskola, folkhögskola och församling samspelar ger mycket goda förutsättningar att träna ledare och vara ett ledande centrum för församlingsnäna teologi.


Allt gott!
Ulrik Josefsson rektor ALT

ALT - Akademi för ledarskap och teologi

DIOS

Information och ansökan:

https://altutbildning.se/