Bilda

Vi jobbar tillsammans


Allianskyrkan i Älta har samarbete med studieförbundet Bilda. All kulturverksamhet genomförs i samarbete.