Bilda

Vi jobbar tillsammans


Allianskyrkan i Älta har samarbete med studieförbundet Bilda och mycket av det som händer i verksamheten är samarrangemang.