Program

Programmet

  20/3 Onsdag

  • kl 10:30 Engelska musiklek - Baby singing in English.


  21/3 Torsdag

  • kl 19:00 Älta-POP Körsång för alla.
  • kl 19:00 Bibelstudium


  24/3 Söndag

  • kl 11:00 Gudstjänst, Jens Helmersson om Jesu bergspredikan, sista delen


  25/3 Måndag

  • kl 09:30 Barnrytmik för sköra mammor, INFO


  27/3 Onsdag

  • kl 10:30 The Mammas and the Pappas, körsång för föräldralediga


  28/3 Torsdag

  • kl 17:00 Påsksmörgås och gemenskap
  • kl 18:00 Skärtorsdagsandakt, Jens Helmersson leder oss, vi firar nattvard


  31/3 Söndag

  • kl 11:00 Påskgudstjänst. Jens Helmersson predikar om Jesu Kristi uppståndelse. 


  7/4 Söndag

  • kl 11:00 Gudstjänst. Predikan med Göran Andersson; vad såg dem som var med Jesus den där påsken?


  8/4 Måndag

  • kl 09:30 Barnrytmik för sköra mammor, INFO


  11/4 Torsdag

  • kl 14:00 Torsdagsträffen, att finna trygghet i sin Gudstro.
  • kl 19:00 Kreativa träffen
  • kl 19:00 Stick och virk


  14/4 Söndag

  • kl 16:00 Lovsångsandakt med Ulrika och Mile Tasev


  18/4 Torsdag

  • kl 19:00 Älta-POP Körsång för alla.
  • kl 19:00 Bibelstudium


  20/4 Lördag

  • kl 16:00 Café Kapernaum. Körsång med Sarah Erskine. INFO


  21/4 Söndag

  • kl 11:00 Gudstjänst, Predikan med Jens Helmersson; Jesus pratar om vägen till livet, hur ser den ut? Nattvard,


  22/4 Onsdag

  • kl 09:30 Barnrytmik för sköra mammor INFO


  25/4 Torsdag

  • kl 14:00 Torsdagsträffen, gäst: Greger Hjälm
  • kl 19:00 Kreativa träffen
  • kl 19:00 Stick och virk


  28/4 Söndag

  • kl 16:00 Messy Church INFO


  2/5 Torsdag

  • kl 19:00 Älta-POP Körsång för alla.
  • kl 19:00 Bibelstudium


  5/5 Söndag 

  • kl 11:00 Ekumenisk gudstjänst med Älta kyrka, Predikan med Jens Helmersson, plats Älta kyrka.


  9/5 Torsdag

  • kl 19:00 Kreativa träffen


  12/5 Söndag

  • kl 16:00 Nattvardsandakt med Jens Helmersson


  16/5 Torsdag

  • kl 19:00 Älta-POP Körsång för alla.
  • kl 19:00 Bibelstudium


  18/5 Lördag

  • kl 16:00 Café Kapernaum. Sommarfest i Astrid Lindgrens värld. Johanna och Danne underhåller. INFO


  19/5 Söndag

  • kl 11:00 Gudstjänst i pingst, Predikan med Jens Helmersson; Vi pratar om den Helige Ande, vad handlar det om?


  23/5 Torsdag

  • Kl 14:00 Torsdagsträffen med Jens Helmersson
  • kl 19:00 Kreativa träffen
  • kl 19:00 Stick och virk


  26/5 Söndag

  • kl 16:00 Kreativ bön


  30/5 Torsdag

  • kl 19:00 Älta-POP Körsång för alla.
  • kl 19:00 Bibelstudium


  2/6 Söndag 

  • kl 11:00 Gudstjänst, Predikan med Roswitha Andersson. Nattvard


  6/6 Torsdag

  • kl 19:00 Kreativa träffen


  9/6 Söndag

  • kl 16:00 Lovsångsandakt med Ulrika och Mile Tasev. 


  13/6 Torsdag

  • kl 14:00 Torsdagsträffen, sommaravslutning med Liza Jansson
  • kl 19:00 Älta-POP Körsång för alla.
  • kl 19:00 Bibelstudium
  • kl 19:00 Stick och virk


  16/6 Söndag

  • kl 11:00 Gudstjänst, Predikan med Jens Helmersson. Förlorad och återfunnen


  20/6 Torsdag

  • kl 19:00 Kreativa träffen


  27/6 Torsdag

  • kl 19:00 Stick och virk


  30/6 Söndag

  • kl 17:00 Sommarkväll,