Hem

Välkommen att utforska vad som händer i 

Allianskyrkan i Älta

Gudstjänster

följande söndagar kl 11:00

21/5 Gudstjänst

Skaparen & skapelsen

Nattvard

Predikan Sarah Erskine

4/6 Gudstjänst

Heliga trefaldighets dag

Ekumenisk gudstjänst 

plats: Älta kyrka

Predikan Jens Helmersson

18/6 Gudstjänst

Kallelsen till Guds rike


Predikan Jens Helmersson

Varje gudstjänst är det är söndagskola för barnen. Efter gudstjänsterna finns det fika för alla. 

Vill du veta mer om hur gudstjänsterna är? klicka här.

På gång

26-31

veckor

Sommar i AllianskyrkanUnder sommaren sjunker verksamhetsaktiviteten i Allianskyrkan och från och med vecka 26 kommer epost och telefon kollas av mer sporadiskt. 


Telefon att lämna meddelande på under sommaren är 073-6908673, sms eller röstmeddelande.

Semestertider Vecka 26-31