Välkommen att utforska vad som händer i 

Allianskyrkan i Älta

Gudstjänster

följande söndagar kl 11:00

27/11 Första advent

Ett nådens år 

Predikan Jens Helmersson

Körsång som leds av Sarah Erskine. Musik med Anders Wihk och Stefan Roos

11/12 tredje advent

Bana väg för Herren


Predikan Göran Andersson


1/1 Nyårsandakt


Appell med Jens Helmersson

"I Jesu namn"


Varje gudstjänst är det är Söndagskola för barnen. Efter gudstjänsterna finns det fika för alla. 

Vill du veta mer om hur gudstjänsterna är? klicka här.

På gång

27

nov

Kör till första advent

Vill du vara med och sjunga i kör på gudstjänsten första advent, anmäl dig då här så vi vet hur många som är med. Kören möts kl 09:00 innan gudstjänsten för att öva och sjunga igenom sångerna tillsammans. 

27 November kl 9:30-10:30

10

dec

Julkonsert Välkommen till julkonsert i Allianskyrkan i Älta. Alla kan sjunga-kören som övat under hösten bjuder på en blandning av lite nyare och mer traditionella julsånger, kören leds av Sarah Erskine och Anders Wihk finns vid Pianot. Familjen Lipov från Ukraina gästar och bjuder på stråkmusik. En annan gäst, Kalle Peltola från Vårbygård, delar ett par sånger med oss. 


Inget inträde men det kommer göras en insamling för Svenska Alliansmissionens viktiga arbete i Ukraina. 

10 Decembert kl 16:00