Gudstjänsterna

Gudstjänsterna

Alla är varmt välkomna att delta på gudstjänsterna i Allianskyrkan i Älta.

  • Allianskyrkans gudstjänster

Våra gudstjänster kan se lite olika ut i hur de uttrycks men det finns ett genomgående mönster som följs varje gång, en gudstjänstordning. Ordningen innehåller fyra delar: Samling, tilltal, gensvar och sändning. Den som är gudstjänstledare sätter sin egen prägel på gudstjänsten men följer den föreslagna ordningen så det finns igenkänning i mötet.

  • Gudstjänstens uppdelning
  • Samling, det kan vara välkomsthälsning, psalmsång, presentation av medverkande mm.
  • Tilltal, det är t.ex bibelläsning och predikan.
  • Gensvar, alla församlade har möjlighet att delta och det uttrycks lite olika. Exempelvis är det genom bön, lovsång, ljuständning (nattvard de gånger den firas) och förbön för varandra.
  • Sändning, en sammanfattning av gudstjänsten och uppmaning att tjäna Gud den tid som ligger framför. I sändningen utdelas också Herrens välsignelse.

Kyrkoårets texter är ofta utgången för vad söndagens gudstjänst kommer handla om. Gudstjänsten är inte bunden att följa kyrkoårets texter men de ger en riktning och inspiration. Dessa texter är också en utmaning för hur Gud vill möta med oss och i Allianskyrkan följer vi dem ganska frekvent. Ibland blir det andra bibeltexter exempelvis om det är någon gäst som talar eller specifik predikoserie är planerad.


Kyrkoårets texter föreslår fyra bibeltexter för varje söndag och går i treårscykler. Ett nytt kyrkoår börjar söndagen första advent. I länken bredvid kan du se vilka texter som är aktuella just nu.

Inspiration till predikan och gudstjänst

Kyrkoårets texter

Vad finns här för mig?

En vanlig fråga man ställer sig innan man engagerar sig i saker. Allianskyrkan i Älta är en missionerande församling, det betyder att allt som sker i vår verksamhet är för att berätta om vem Jesus är och vad han får betyda för var och en av oss. Vårt mål är att så många som möjligt ska få höra om honom. Vi tror på den fria viljan och man kommer till gudstjänst och till gemenskapen för att man själv vill det. Man tar emot Jesus Kristus som sin befriare och räddare för att man själv vill det. Alla är välkomna och söker du Jesus finns han där för dig! Allianskyrkan vill vara en plats där det är lätt att hitta Jesus. När vi kommer tillsammans får vi vara med och göra den här världen till en bättre plats att vara på genom att praktisera vår tro. Frågan man då ska ställa är kanske inte "vad finns här för mig" utan "hur kan jag vara med och bidra?"

Varmt välkommen till Allianskyrkan i Älta och den gemenskap som finns här.