Torsdagsträffarna

Torsdagsträffarna


Välkomna att vara med på torsdagsträffarna i Allianskyrkan. Vi träffas kl 14:00, fikar, samtalar och efter en stund övergår vi till annonserat program.

15/2

Jens helmersson leder oss i ett samtal om 

Herrens bön. Hur och varför ber vi Fader vår?


29/2

Hon är född i Indien och bor sedan ett år tillbaka 

i Älta. Deephti R, grafisk designer och fotograf 

berättar och visar bilder från sitt Indien.


14/3

Bibeln berättar om Guds mäktiga verk, hur 

talar dessa till oss idag? Jens Helmersson


28/3 obs tiden

kl 17:00 Påsksmörgås och gemenskap

kl 18:00 Skärtorsdagsandakt och nattvard med Jens 

Helmersson. Musik med påskkören


11/4

Att finna trygghet i sin Gudstro. Samtal leds 

av Jens Helmersson


25/4

Greger Hjälm delar med sig av sina låtar till 

gitarr och piano varvat med personliga tankar 

och reflektioner kring tro och liv, och kring att 

vara människa.


23/5

Samtal om pingsten med Jens Helmersson. 

Vad handlar det om när Helig Ande vill leda 

oss?


13/6

I denna ljuva sommartid. Sommaren möter oss i 

quiz, jordgubbstårta, sång och musik. Liza 

Jansson m.fl.