Babysång

Babysång i Allianskyrkan

Varje torsdag är det babysång i Allianskyrkan i Älta. Sarah Erskine leder. Första passet kl 13:00 är på engelska och andra passet kl 14:00 är på svenska. Mellan sångpassen är det gemensamt fika för alla deltagarna.


Varmt välkomna!