Julkören


Allianskyrkan i Älta arrangerar en Julkör med mål att hålla konsert lördagen 10/12 kl 19:00. Alla får vara med, inga krav på sång eller tidigare erfarenheter behövs. Ingen avgift men anmälan.

Körövningarna är följande torsdagar kl 19:00-20:30.

20/10, 3/11, 17/11, 1/12 och 8/12. Missar man första tillfället går det bra att komma in senare.