Bönekvällar

Bönekvällar

Varannan torsdag möts vi till bön i

Allianskyrkan i Älta. 


Tid: kl 18:00 jämna veckor